تكذيب واگذاری کیش به چینی ها

 

تكذيب واگذاری کیش به چینی ها

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در گفت و گویی که داشتند واگذاری جزيره کیش را به چینی ها تكذيب كردند و این موضوع را کذب محض دانستند.

عده ای سودجو در داخل و خارج کشور با استفاده از برانگیخته کردن حس وطن پرستی و ملی گرایی به دنبال فضاسازی هستند و هرگز این اجازه را نخواهیم داد که با این حواشی ها آرامش مردم را خدشه دار کنند.

بر طبق قوانین هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه فروش زمین به خارجی ها را ندارد. البته ما از همواره از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جزیره کیش استقبال می کنیم و خواهیم کرد.

چندی پیش شایعه‌ای در فضای مجازی در ارتباط با جزیره کیش منتشر شد که عنوان می کرد جزیره کیش به چینی‌ها 25 سال اجاره داده شده است.