بارش 24 میلیمتری باران در جزیره کیش

 

بارش 24 میلیمتری باران در جزیره کیش

سامانه بارشي كه در استان فعاليت دارد، شرايط مطلوبی را از نظر بارش در نقاط مختلف به دنبال خواهد داشت. به طوریکه دمای هوا در جزيره كيش بين 17 تا 22 درجه سلسيوس گزارش شده است. کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان از بارش 24 و یک دهم میلیمتری در جزیره کیش خبر داد. كارشناس هواشناسی اداره كل هواشناسی هرمزگان بیان داشت: امروز با توجه به وزش باد در جزيره كيش و خليج فارس شرايط برای تردد دريايی مساعد نيست. از فردا شاهد كاهش سرعت وزش باد هستیم و شرايط برای تردد مساعدتر خواهد بود و گردشگران تور کیش می توانند از انجام فعالیت های تفریحی و دریایی لذت ببرند. قهرمانی در ادامه افزود: جزر در آب های جزيره كيش ساعت 18:07 دقيقه و مد در 55 دقيقه بامداد است.